Sieć Badawcza Łukasiewicz z Ministerstwem Obrony Narodowej pracują nad innowacjami dla polskiej armii

Sieć Badawcza Łukasiewicz skupiająca 33 instytuty i ponad 4500 naukowców zacieśni współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Naukowcy Łukasiewicza wraz z przedstawicielami MON będą wymieniać się doświadczeniami i informacjami dotyczącymi technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Będą też współpracować przy realizacji projektów Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). M.in. tej sprawie Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podpisał 31.07.2020 roku list intencyjny z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej.

- List intencyjny w tym przypadku – inaczej niż zazwyczaj – nie tyle inicjuje przyszłą współpracę stron, co ją zacieśnia, organizuje i rozwija o nowe obszary. Jesteśmy jako Centrum Łukasiewicz z Ministerstwem Obrony Narodowej od miesięcy w stałym i bliskim kontakcie. Pracujemy wspólnie nad rozwiązaniami dla polskiej obronności i bezpieczeństwa, prezentujemy pomysły wspólnych projektów badawczych, a Instytuty badawcze skupione w – działającej od niewiele ponad roku – Sieci Badawczej Łukasiewicz mają wieloletnią historię współpracy z polskim wojskiem. Praca dla armii to praca dla bardzo wymagającego klienta. Dla klienta, który doskonale wie czego oczekuje, a oczekiwania ma wysokie. I taką współpracę – w reżimie wysokich standardów i skupienia na jakości – naukowcy Łukasiewicza lubią najbardziej. Można śmiało powiedzieć, ze Łukasiewicz to idealny partner do prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami na potrzeby obronne rozumiane szeroko i wielowymiarowo. Siec Badawcza Łukasiewicz posiada wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach wszystkich 4 kierunków działalności: Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Efekty współpracy w postaci inicjowanych projektów, programów, a nawet programów strategicznych – kończących się na różnych poziomach gotowości technologicznej produktów i systemów, mogą stanowić wymierne wsparcie dla poprawy samowystarczalności produkcyjnej Polski w wybranych obszarach technologicznych (m.in. mikroelektroniki, optoelektroniki i fotoniki, radioelektroniki, automatyki i autonomizacji, inżynierii materiałowej, technologii rakietowych) i realizacji procesu modernizacji technicznej SZ RP w wymiarze narodowym, co jest zgodne z założeniami najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Współpraca z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie tez polegała także na organizacji wspólnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i świadomość naukowo-techniczną w Ministerstwie i Łukasiewiczu. MON z Siecią Badawczą będą współpracowały przy pozyskiwaniu środków wsparcia z programów unijnych, komisji europejskiej, ESA oraz EDA w obszarze technologii posiadających potencjał wykorzystania w SZ RP.

Nowe wspólne projekty już wkrótce

Już wkrótce naukowcy Łukasiewicza rozpoczną prace nad nowymi projektami dla polskiej armii. Łukasiewicz z MON będzie także pracował nad technologią tranzystorów na bazie azotku galu dla zastosowań wojskowych. Celem projektu jest opracowanie technologii związanych z rozwojem wielopasmowych radarów tj. technologii produkcji tranzystorów mocy w pasmach UHF, L, S, C i X oraz  technologii wykonywania układów MMIC w paśmie X. Projekt może zapewnić polskiej armii samowystarczalność w dziedzinie techniki radarowej i łączności bezprzewodowej. Stanowi to jeden z podstawowych elementów bezpieczeństwa Państwa. Polskie mikrofalowe tranzystory dla radarów i łączności radiowej.

Łukasiewicz będzie również prowadził badania nad oceną możliwości opracowania technologii otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy dostępnej w Polsce. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana polska technologia otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy o dedykowanych właściwościach. Uruchomienie krajowej produkcji nitrocelulozy jest niezbędne dla zapewnienia stałych dostaw do zakładów zbrojeniowych półproduktu, o określonych, powtarzalnych właściwościach i parametrach, na potrzeby produkcji nowoczesnych materiałów miotających do amunicji różnego typu oraz silników rakietowych.

Wśród wspólnych inicjatyw znajduje się m.in. opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie do produkcji kadłubów do amunicji HE z wysokowytrzymałych gatunków stali spełniających współczesne wymagania w zakresie fragmentacji naturalnej. Celem tego projektu jest opracowanie grupy gatunkowej stali oraz zastosowanie tego materiału do wytwarzania nowoczesnych kadłubów pocisków odłamkowo – burzących nowej generacji. W ramach projektu zostanie zaprojektowany dla tej amunicji zapalnik zbliżeniowy. Projekt realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym stwarza realne szanse na rozpoczęcie w Polsce wysokiej jakości badań dotyczących projektowania materiałów fragmentujących oraz metodyki badania i oceny tych materiałów w warunkach eksploatacji.

Celem Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest identyfikowanie innowacyjnych technologii w celu ich implementacji do systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz inicjowanie, nadzorowanie i koordynowanie projektów badawczych i rozwojowych, ukierunkowanych na wdrożenie do sprzętu wojskowego nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, dla podniesienia poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to unikatowa w skali kraju, trzecia pod względem wielkości w Europie sieć instytutów badawczych przygotowana merytorycznie i organizacyjnie do prowadzenia działalności badawczej i wdrożeniowej. Prace B+R prowadzone w Łukasiewiczu odpowiadają na takie wyzwania społeczne, jak Zdrowie, Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa.  Łukasiewicz powstał, aby efektywnie planować i koordynować badania naukowe i prace rozwojowe skupionych w Sieci polskich instytutów badawczych, której celami są m.in.: prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych, a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych, w tym na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę badawczą. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Kompetencje Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarze obronności

Siec Badawcza Łukasiewicz posiada wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa. W ramach wszystkich 4 Grup Badawczych (Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie) Instytuty Łukasiewicza prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami na potrzeby obronne.

Do kluczowych osiągnięć i wdrożeń Instytutów Łukasiewicza należą w ramach Grupy Badawczej Inteligentna Mobilność specjalistyczne platformy lotnicze (drony), technologie lotnicze i kosmiczne, teledetekcja, a także specjalistyczne roboty mobilne do działań specjalnych, wyposażenie do działań CBRNE oraz pojazdy specjalne. W ramach tej Grupy Łukasiewicz realizuje także usługi w zakresie badań wozów bojowych i nowych technologii na potrzeby wojska.

W Grupie Badawczej Zdrowie szczególna uwagę zwraca innowacyjny system polowej wentylacji mechanicznej VENTIL oraz specjalistyczne maseczki ochronne. W tej Grupie Instytuty Łukasiewicza oferują także m.in. systemy do badań opakowań jednostkowych i transportowych, materiały filtracyjne, izolacyjne oraz specjalne, badania odporności biochemicznej, tkaniny i kompozyty specjalne.

W Grupie Badawczej Transformacja Cyfrowa Łukasiewicz proponuje dla sektora zbrojeniowego nowe rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa, bezpieczną transmisję sygnałów i danych oraz systemy monitorowania ruchu pojazdów. Ważna kompetencją naukowców Sieci Badawczej są kwantowe lasery kaskadowe w zakresie podczerwieni do zastosowania m.in. w systemach bezpiecznej łączności oraz urządzeniach detekcji gazów i skażenia atmosfery oraz unikalne mikrofalowe azotkowe tranzystory mocy. Instytuty należące do Łukasiewicza oferują też rozwiązania dla fotoniki oraz elektroniki, technologie nanomateriałów, elektroniczne płytki obwodów drukowanych do zastosowań specjalnych, a także technologie wytwarzania materiałów dla elektroniki i fotoniki i technologie związane z grafenem.

W Grupie Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia naukowcy Łukasiewicza pracują nad udoskonalaniem kolejnych rozwiązań dla obronności, takich jak ceramiczne osłony obiektów stacjonarnych oraz ceramiczne płytki balistyczne stosowane w pancerzach czołgów i pojazdów bojowych, ceramiczne elementy składowe wykorzystywane do produkcji broni i amunicji kierowanej oraz realizują badania odporności ogniowej. Łukasiewicz dysponuje także technologią spiekania materiałów proszkowych metodą iskrowego spiekania plazmowego, wytwarzaniem części przemysłowych. Sieć posiada też technologie badania urządzeń oraz obiektów pod kątem ochrony informacji niejawnych oraz materiałów wybuchowych. Kompetencje naukowców Łukasiewicza sięgają także wytwarzania stopów metali z zastosowaniem techniki plazmowej. Łukasiewicz prowadzi też badania nad nowymi sposobami projektowania i modyfikacji gatunków stali oraz stopów żelaza do zastosowania na platformach lądowych (czołgi, armaty, haubice). Na rzecz obronności naukowcy Lukasiewicza prowadzą również badania w zakresie materiałów pędnych i wysokoenergetycznych, a także technologii materiałów wybuchowych.

 

Załączniki

Łukasiewicz_MON.jpg
Łukasiewicz_MON.jpg
jpg 4,3 MB
Łukasiewicz_MON_2.jpg
Łukasiewicz_MON_2.jpg
jpg 3,7 MB
IMG-20200731-WA0009.jpg
IMG-20200731-WA0009.jpg
jpg 370,7 kB
IMG-20200731-WA0010.jpg
IMG-20200731-WA0010.jpg
jpg 169,8 kB
IMG-20200731-WA0011.jpg
IMG-20200731-WA0011.jpg
jpg 442,1 kB
IMG-20200731-WA0014.jpg
IMG-20200731-WA0014.jpg
jpg 357,3 kB
IMG-20200731-WA0003.jpg
IMG-20200731-WA0003.jpg
jpg 285,2 kB
IMG-20200731-WA0004.jpg
IMG-20200731-WA0004.jpg
jpg 216,7 kB

Serwis pozostawia informację na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.